Kamis, 25 November 2010

pidarta bahasa bali ring zamane mangkinBAHASA BALI RING ZAMANE MANGKIN

Suksma aturang titiang ring bapak guru antuk galah sane kapaica ring sikian titiang. Sadurung titiang matur-atur pinih riin ngiring sareng sami ngucapang pangastung kare
Om Swastyastu
Astiti bakti titiang aturang ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa mawinan antuk  asung kerta waranugraha ida iraga prasida mapupul iriki sareng sami
            Bapak guru sane wangiang titiang lan timpal-timpal sane tresnain titiang. Ring dinane mangkin titiang jagi mapidarta indik keweruhan bahasa Bali ring zamane mangkin nyanggra rahina bulan bahasa
Ida dane sareng sami
            Bahasa bali ring zamane mangkin sampun katinggalin olih para yowanane. Mangkin pare yowanane meledan mlajahin bahasa inggris, bahasa Indonesia miwah bahasa sane lianan. Para yowana ngarasa tan wenten gunane yening melajahin bahasa bali mangkin. Napi malih para yowanane mangkin sampun keni iusan zaman, krana punika para yowana sampun engsap  tekening wit ragane dados anak Bali sepatutne bisa mabasa bali. Napi malih pulau Bali irage puniki tujuan pariwisata sane sampun kaloktah ring dura negara. Akeh pisan toris dura negara miwah toris domestik melancaran ke Bali, punika mawinan iraga sepatutune nyaring budaya-budaya saking dura negara sane tan patut.
            Timpal-timpal tiange sinamian, tiang metaken sira ten seneng dados jatma Bali?
            Iraga dados putra bali sepatutne bagia dados jatma Bali. Krane pulo Bali polo sane cenik nanging prasida kaloktah ring  jagate. Napi malih budaya Bali ageng pisan saking bahasa, kesenian miwah sane lianan sampun akeh anake nguningin.
Ida dane sinamian, tiang mapinunas mangdene irage tusing lali tekening bahasa bali bahasa wit irage. Yening irage sampun kelih ditu irage mekrama adat sepatutne irage ngangge bahasa bali rikala irage ngemolihang pikenoh utawi dadi pengurus karma adat. Napi irage tusing elek yening ring paruman punika irage ngage bahasa Indonesia utawi bahasa inggris. Bahasa bali ten je maguna ring bali manten, yening irage meneng ring luar Bali drika pastika irage tundene ngajahin-ngajahin budaya Bali minakadi kesenian lan bahasa Bali. Irage lek pisan yening dados anak Bali irage tan bisa budaya Bali. Titiang dugasne niki nyingak turis saking Jerman sane sampun lancar mabasa bali alus napi malih ia meneng ring jeroan pedanda. Ia mlajain bahasa bali tuah a warsa manten nanging irage meneng di bali sampum kudang waesa? Inggih ring dinane mangkin irage patutne melajahin bahasa bali mangdene ngelestariang basa bali magde ten ical keni kemajuan zamane mangkin. Majeng ring pemerintah titiang nunas mangdene Bahasa bali punika kaplajahin ring TK kanti SMA mangdene para yowane tusing lali tekening base bali. Mangdene yowana meled mlajahin basa bali, pemerintah patutne nglaksanayang pacentokan-pacentokan minakadi pidarta basa bali, puisi bali, muah sane lianan. Ring guru pengajian titiang mapinunas mangdene ngemargiang pelajaran bahasa bali sane inovatif sene ngranayang para sisia nau mlajahin bahasa bali.
            Inggih wantah asapunika pidarta tiange yening wenten keiwangan titiang sane kelaksanayang titiang nunas geng rene sinampura. Inggih titiang puputang antuk parama shanti.
Om Shanti Shanti Shanti Om

Tidak ada komentar:

Posting Komentar